"…הדו"ח שלך משמש לי ככלי יומיומי ונותן לי תחושה של נראות טובה יותר של האנשים בחברה. אני מרגיש שאני מכיר אותם טוב יותר בעקבות ההערות/ההארות שלך לגביהם וכן כי יתכן וישנם היבטים נוספים שלא הכרתי באנשים הללו. לאור שביעות רצוני מעבודתך המצוינת, בכוונתי להיעזר בשרותיך באבחון מועמדים חדשים לתפקידים בחברה, ציוות מתאים שלהם והכנת תכניות קליטת עובדים חדשים בהתאם לניתוחים/אבחונים שלך…" (אבי גיטלין – מנכ"ל ידע-טק)

לקוחות מעידים

"…הדו"ח שלך משמש לי ככלי יומיומי ונותן לי תחושה של נראות טובה יותר של האנשים בחברה. אני מרגיש שאני מכיר אותם טוב יותר בעקבות ההערות/ההארות שלך לגביהם וכן כי יתכן וישנם היבטים נוספים שלא הכרתי באנשים הללו. לאור שביעות רצוני מעבודתך המצוינת, בכוונתי להיעזר בשרותיך באבחון מועמדים חדשים לתפקידים בחברה, ציוות מתאים שלהם והכנת תכניות קליטת עובדים חדשים בהתאם לניתוחים/אבחונים שלך…" (אבי גיטלין – מנכ"ל ידע-טק)

 

avi gitlin