העצמת הארגון

העצמת הארגון

העצמת הארגוןהכלל הניהולי אומר שככל שהעצמת הצוות תגבר או תתמשך, כך תגבר יכולת הארגון ליצור מנהיגות ארוכת טווח בכל מישורי הפעילות הניהולית שלו. מחקרים בתחום הוכיחו כי הדרך לעובד שבע רצון איננה בהכרח העלאת התגמולים החומריים אלא תחושת ההערכה והמימוש העצמי המספקת מעבר לצרכיו החומריים את צרכיו הנפשיים ומחזקת את הקשר ואת ההזדהות בינו לבין מקום עבודתו.

כמו כן, מנהלי ארגונים רבים סבורים שהמענה לאתגרים המקצועיים ניתן מתוקף הימצאותם של עובדים בעלי כישרונות מוכחים בארגון. זהו אמנם תנאי נדרש אך הוא אינו מספק ללא קידום ופיתוח הערך העצמי של ההון האנושי והתהליכים החברתיים המשותפים, המאפשרים לצוות להגיע לעוצמה הראויה.

לפי שיטת .A.C.M  העצמת הארגון היא בעצם היכולת של קבוצת המנהלים והעובדים להגשים מטרות ויעדים ארגוניים ולהשפיע על הסביבה שבה הם פועלים כתוצאה מהתהליכים העמוקים והמובנים של  עבודת ההעצמה האישית והצוותית.

ההעצמה הצוותית  בשיטת .A.C.M מעניקה לארגון תחושות כוח ועוצמה חדשות הנובעות מהתהליכים שחוו המנהלים והעובדים ומהשינויים המהותיים שחלו בהתנהגותם היום יומית. התוצאות בפועל מובילות להעלאת תפוקות הארגון, שביעות הרצון של העובדים ורמה גבוהה של  ההזדהות הארגונית.

סקרנים?

צרו קשר

ותקבלו תשובות מידיות לכל שאלותיכם בנושא אבחון ההון האנושי בחברה ושינוי התנהגותי מעצים, בנושא מיתוג חדשני ומתקדם ובנושא יצירת פריצת דרך בארגונכם באמצעות שיטת .A.C.M.