סדנת אבחון עוצמות נשיות

סדנאות לנשים

סדנת אבחון עוצמות נשיות

סדנה מרתקת זו מעניקה לנו הזדמנות לקחת זמן לעצמנו, הנשים, זמן שהוא רק שלנו. זמן להתבונן במי שאנו בחיינו ובמי שאנו ויכולות להיות. שיטת " A.C.M.-Applied Communication Methods" מאפשרת לנו לאבחן את מערך ההתנהגויות הטבעיות שלנו, המהוות את יתרונותינו העיקריים, את הבסיס לתקשורת הבינאישית שלנו ולהישגינו בחיים.  

במהלך הסדנה ההתנסותית כל אחת מהמשתתפות תיצור לעצמה את מערך ההתנהגויות האישי ופרשנותו ותלמד לתרגל את הפנמת היתרונות שלה באופן שיעצים אותה מתוך הכרה מלאה בערך עצמה ובמקורות העוצמה הפנימיים המניעים אותה. במקביל המשתתפות תקבלנה כלים להבנת אחרים וליצירת תקשורת בינאישית שונה וטובה יותר איתם.