"…ברצוני להוקיר אותך על עבודה מעולה, מקצועית, מעמיקה ומסורה שתוצאותיה המצוינות מופיעות במשובים של בוגרי הקורסים ובתוצאותיהם המעשיות בהקמת עסקיהם…"(מיקי מנכ"ל מטי רעננה)

לקוחות מעידים

"…ברצוני להוקיר אותך על עבודה מעולה, מקצועית, מעמיקה ומסורה שתוצאותיה המצוינות מופיעות במשובים של בוגרי הקורסים ובתוצאותיהם המעשיות בהקמת עסקיהם…"(מיקי מנכ"ל מטי רעננה)